• Trend یعنی چه | معنی ترند شدن چیست

    ترند trend و ترند شدن واژه ای است که امروزه در فضای اینترنت زیاد با آن رو به رو می شویم. با همه گیر شدن استفاده از فضای مجازی، کلماتی هم که در ارتباط با این حوزه است بیشتر مورد استفاده و کاربرد قرار می گیرند. واژه ترند به معنی روند است ولی در هر […]
    • توسط admin
    • ۵ سال پیش
    • 1